Chở hàng quá khổ quá tải

Vận chuyển hàng quá khổ quá tải:

– Chở nồi hơi, bồn ống, phểu, dầm
– Máy xúc, máy đào, cẩu bánh xích
– Container Flatrack, Opentop
– Máy móc thiết bị siêu trường siêu trọng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Huỳnh Gia Khang

Hotline: 0906.970.529 – 0918.853.834

Email: Congtyhuynhgiakhang@gmail.com

Leave Comments

0906.970.529
0906970529